ИНТЕГРИРАНА ЕНЕРГИЙНА ТЕРАПИЯ - ИЕТ

Боуен центърIntegrated Energy Therapy® (IET®) е мощна енергийна терапия от ново поколение, която изчиства проблема "от тъканите"!

IET® подкрепя безопасното и внимателно освобождаване на ограничаващите ни енергийни модели от миналото, енергизирането и балансирането на живота в настоящето и подпомага достигането на неограничен потенциал в бъдещото ни развитие. Думата "интегриран", в името, кореспондира с визията за "интегриране на болката от миналото с лечебната сила на настоящето, за донасяне радост в бъдещето".

Боуен центърIntegrated Energy Therapy е чудесно допълнение към холистични техники, като Боуен терапия, Психотерапия, Рейки и други. IET е идеална като самостоятелна енергийна терапевтична система, но така също успешно може да се добави в сесии на други холистични терапии, както и други холистични техники да се интегрират в IET сеансите.

Integrated Energy Therapy е енергийна терапевтична система, базирана на енергийно настройване. IET се прилага с цел енергийно настройване, което работи директно с 12те нишки на ДНК, за да разгърне, адаптира и преструктурира една или повече двойки. Всяко IET настройване се допълва постепенно с другите като в крайна сметка довежда всички шест чифта на ДНК в пълна мощност.

В началната IET терапия се работи с първия (физически) и втория (емоционален) чифт нишки от 12те нишки на духовната ДНК, което дава възможност на терапевтите да изчистят физически и емоционални блокажи от клетъчната памет и да отворят място за нови позитивни физически и емоционални енергийни вибрации.

Всички основни човешки емоции и ментални модели са свързани със специфичен участък от човешкото тяло и енергийното поле (карта на клетъчната памет). Въздействайки върху тези зони Енергийният терапевт прочиства тялото от травмиращо съдържание и задвижва блокираната енергия.

През последното десетилетие ИЕТ започва да навлиза и в Европа, най-напред в Ирландия, постепенно и на континента. От 2015 има обучение на терапевти и в България.


 

ЕТИКЕТИ