ЦЕНИ

БОУЕН ТЕРАПИЯ

КОНСУЛТАЦИЯ

времетраене:       до 30 минути
цена:                   30,00 лева
провеждане:        еднократно

ПРОЦЕДУРА

времетраене:       от 40 - 60 минути
цена:                   40,00 лева
по избор при Димитър Парушев: 60,00 лева
провеждане:        на интервал от 5 - 7 дни


ПОЗИТИВНА ПСИХОЛОГИЯ

КОНСУЛТАЦИЯ 

времетраене:       до 25 минути
цена:                   20,00 лева
по избор при Ина Антонова: 40,00 лева
провеждане:        еднократно

ТЕРАПИЯ

времетраене:       до 50 минути
цена:                   40,00 лева
по избор при Ина Антонова: 80,00 лева
провеждане:        на интервал от 5 - 7 дни


ТЕРАПИЯ С „ЦВЕТЯТА на Д-р БАХ”

КОНСУЛТАЦИЯ 

времетраене:       до 20 минути
цена:                   10,00 лева
по избор при Ина Антонова: 20,00 лева
провеждане:        еднократно

ИНТЕРВЮ

времетраене:       до 60 минути
цена:                   40,00 лева
по избор при Ина Антонова: 80,00 лева
провеждане:        еднократно

ТИНКТУРА

времетраене:       до 20 минути
цена:                   20,00 лева
провеждане:        на интервал от 30 - 60 дни


ГРУПИ ЗА ВЗАИМОПОМОЩ И ПОДКРЕПА

КОНСУЛТАЦИЯ 

времетраене:       до 20 минути
цена:                   20,00 лева
провеждане:        еднократно

СРЕЩИ

времетраене:       до 90 минути
цена:                   40,00 лева
провеждане:        на интервал от 5 - 7 дни


СЕМИНАРИ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

КОНСУЛТАЦИЯ 

времетраене:       до 20 минути
цена:                   20,00 лева
провеждане:        еднократно

ЗАНИМАНИЯ

времетраене:       до 90 минути
цена:                   60,00 лева
провеждане:        на интервал от 5 - 7 дни


СЕМИНАРИ ЗА ЕМОЦИОНАЛЕН ТРЕНИНГ

КОНСУЛТАЦИЯ 

времетраене:       до 20 минути
цена:                   20,00 лева
провеждане:        еднократно

ЗАНИМАНИЯ

времетраене:       до 90 минути
цена:                   60,00 лева
провеждане:        на интервал от 5 - 7 дни


 

ЕТИКЕТИ