МЕХАНИЗЪМ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Енергийно балансиранеЕнергийният терапевт използва Универсалната енергия, за да активира 7-те чакри намиращи се на главния ни енергиен канал, което ни дава възможност съзнателно да приемаме енергия направо от Вселената, да я усвояваме и управляваме, така че да запълваме недостига си на жизнена енергия, да я уравновесяваме и да поддържаме хармонични и стабилни вибрации на общото си енергийно поле. Приетата Универсалната енергия синхронизира на дълбоко фино ниво полетата на клетките, органите и системите в тялото ни и възвръща хармоничното им функциониране. Когато сме болни и знаем как да приемаме и предаваме енергия, можем да правим това всеки ден. Наслагването на тези енергийни въздействия може да доведе до оздравяване или до значително облекчение на страданието, както и да допълни действието на другите средства за лечение, които прилагаме.

Всички основни човешки емоции и ментални модели са свързани със специфичен участък от човешкото тяло и енергийното поле, образувайки карта на клетъчната памет. Въздействайки върху тези зони Енергийният терапевт прочиства тялото от травмиращо съдържание и задвижва блокираната енергия. Това дава възможност на Енерго терапевта да изчисти физически и емоционални блокажи от клетъчната памет и да отвори място за нови позитивни физически и емоционални енергийни вибрации.