КАКВО Е УНИВЕРСАЛНА И ЧОВЕШКА ЕНЕРГИЯ

Енергийно балансиранеУниверсална енергия наричаме енергията на съществуването, която е навсякъде, движи се непрестанно, вибрира на множество честоти и има различни проявления. В това най-широко определение включваме както известните ни видове енергия и форми, в които е организирана, така и тези, чието съществуване е възможно независимо дали в науката е изказано предположение за тях.

В по-тесен смисъл и с практическа цел Универсална енергия наричаме жизнената сила, която е в основата на всички форми на живот и е необходима на живите същества за поддържане на функциите им. От биологията знаем, че във всички живи организми – от едноклетъчните до човека, са заложени механизми за снабдяване с енергия, за поддържането ѝ в телата им и за използването ѝ за растеж, организация и самовъзпроизводство на клетките. Основният източник на жизнена енергия за повечето хора е храната, асимилирана с участието на обменяните въздух и вода и превръщана на клетъчно ниво в енергийни молекули (аденозин трифосфат) чрез познатите ни от биологията механизми.

Енергията се вижда в различни цветове и това е лесно обяснимо ако сте запознат с фотографията на Кирлиян и с изследвания по парапсихология на Лос Анджелиския университет, които са показали, че всеки жив индивид излъчва Аура, със свой собствен цвят. Аурата е йонизирано енергийно поле, което протича около нашите физически тела, свързано в система от жизнения енергийни точки наречени чакри. Духовната енергия се описва, като движеща се жива сила. Количеството електромагнитна енергия необходимо за задържане на душата на нашето физическо ниво (във физическите ни тела), може да бъде друг фактор за произвеждането на различни земни цветове.

Твърди се също така, че човешката Аура отразява мислите и емоциите свързани с физическото здраве на индивида. Светлината на личните меридиани излъчвани от хората имат непосредствена връзка със светлината излъчване от душите в духовния свят. Разпръскваната духовна светлина даваща зрителна представа за душите изобщо не е бяла. Всяка душа генерира Аура със специфичен цвят. И духовното и физическото ни съзнание проектира и приема светлинна енергия.

Моделът на вибриращите вълни на всеки индивид представлява аурата на всяка душа. Плътността, цветът и видът на светлината, която излъчваме като души са пропорционални на силата на нашите знания и възприятия, представена от нарастващата с развитието ни концентрация на светлинна материя. Отделните енергийни модели не само разкриват кои сме ние, но и показват степента на способността ни да лекуваме другите и да се възстановяваме. По-напредналите души проектират маси от бързо движещи се енергийни частици, които са описвани като сини на цвят, а онези които са разположени най-гъсто като пурпурни.