КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ПСИХОТЕРАПЕВТ, ПСИХОЛОГ И ПСИХИАТЪР?

Български митове за психотерапията!

Позитивна психология и психотерапия

Мит 1: Психиатърът е психотерапевт!

Позитивна психология и психотерапияПсихиатърът не е психотерапевт, освен ако не е преминал специално терапевтично обучение в една от терапевтичните школи. Психиатърът е медик, със специализация по психиатрия. Медицината изучава анатомията и физиологията на организма и е призвана да въздейства върху тялото. По тази причина психиатърът използва медикаменти, за да въздейства върху различни органи и системи в тялото.

Този подход е много подходящ при тежки органични изменения (заболявания) или остри кризи и фундаментално погрешен за дългосрочно третиране на повечето от психичните проблеми, с които се сблъсква средностатистическият българин.

Именно широко разпространеното сред българите мнение, че психиатърът е психотерапевт води до куп заблуди и предразсъдъци в обществото. Най-доброто, с което един психиатър може да бъде полезен е поставянето на диагноза в съответствие с Международната класификация на болестите и с предписването на медикаменти при случаите, за които стана дума.

Мит 2: Психологът е психотерапевт!

Позитивна психология и психотерапияГорното се отнася в пълна сила и за психолога. Психологът не е психотерапевт, освен ако не е преминал специално терапевтично обучение в една от терапевтичните школи. Обучението по психология е базисно и дава добра основа за психотерапевтично обучение, но не е равносилно на него.

Заблудата, че всеки психолог е психотерапевт също битува сред българите. Много от тях считат, че срещата с психолог и терапевтична сесия е едно и също. Когато отидат при психолог, който не е психотерапевт и се разочароват, мнозина българи започват да говорят с пренебрежение за психологията или да смятат, че всеки може да е психолог. И тъй като отъждествяват психолог с психотерапевт, започват да смятат, че и всеки може да е психотерапевт.

Мит 3: Психотерапията е за луди!

Позитивна психология и психотерапияТова е пряко следствие от първия мит, че психиатърът е психотерапевт. Доколкото умствените органични заболявания (т.нар. лудост) са приоритет на психиатрията, онези които смятат психиатърът за психотерапевт имат основание за подобно твърдение. За съжаление обаче, то не е основателно. Въпреки това, много българи не правят разлика между органично умствено заболяване и психичен проблем. За тях затруднения от психично естество в живота имат само хората с органично (мозъчно) заболяване. Те поставят знак за равенство между двете и то в двете посоки.

От една страна, те си правят извод, че щом има наличие на психични затруднения, следва, че има органично увреждане. И, съответно, обратния извод, че щом има органично увреждане, следва, че ще има и психични затруднения. Ала тъкмо това невярно убеждение за равнозначността на психичното затруднение и органичното увреждане напълно оправдава изказването: "Аз да не съм луд, че да ходя на психотерапия.".

Истината е, че психотерапията не може да направи нищо за пълното възстановяване на психиката на хората с органични умствени увреждания. Психологията също не може да направи нищо, нито пък психиатрията. Все пак най-удачен е подходът на психиатрията, който чрез медикаментите в някаква степен облекчава страданията на тези хора и на близките им.

Мит 4: Психотерапията са празни приказки!

Позитивна психология и психотерапияКакто споменахме по-горе, психотерапията е метод за повлияване на психиката с терапевтична цел, при който основен инструмент е разговорът. Митът, че психотерапията са празни приказки е следствие от заблудата, че всеки може да прави психотерапия. Това е едно от когнитивните изкривявания на базата на факта, че всеки може да говори.

Изкривяването, че който говори може да прави психотерапия идва от обстоятелството, че вербалните методи на работа в психотерапията са по-известни. Допълнителна сила на тази илюзия дава и популярното обменяне на информация по приятелски или по комшийски (т.нар. клюкарстване). Прекрасен пример за това е разказът на Чудомир "Не съм от тях!" (по популярен като "Как` Сийке"). Одумването на този или онзи обаче не е решение на психичните затруднения и често натоварва допълнително психичния апарат на нормалния човек.

Друга причина за подобно вярване е следната: в България никой не признава слабостите си преди всичко пред себе си, а камо ли пред друг човек. Дори така наречените най-близки приятели рядко узнават истината, което автоматично ни препраща към темата за искреността в отношенията на индивида с околните и със себе си.

Нормалният човек, предполагаемо, знае плюсовете на това да е искрен, в рамките на благоразумието, понеже инстинктивно усеща, че неискреността бавно, но сигурно, уронва психичната му устойчивост. Нормалният човек знае, че е по-добре за него да търси разрешаването на проблемите си, а не тяхното натикване в "ъгълчетата" на душата, в "килера на подсъзнанието" или в "мазето" на психиката.

Въпреки общоизвестността на този факт, има хора, които така усърдно "натряскват почти всичко" в "килера на подсъзнанието си", че в един момент, когато за пореден път, по навик, решат да отворят вратата, за да "натикат" вътре поредната истина за своя живот, върху им се изсипва такова количество информация, че те остават напълно вцепенени от изненада.

Мит 5: Зa психичната болест!

През 1971 г. Томас Сас провежда едночасово обсъждане със студенти по повод на една жена с хронична, тежка депресия. На предложението на един студент да се предпишат лекарства Сас отговаря:

Позитивна психология и психотерапия- Значи ще лекувате тази болест с лекарства? Но какво всъщност лекувате? Да се чувстваш нещастен и да имаш нужда да поговориш с някого болест ли е? Тя има болест, наречена депресия, или има проблеми и тревоги, които я правят нещастна?

След това написва на дъската ДЕПРЕСИЯ, а под нея НЕЩАСТНО ЧОВЕШКО СЪЩЕСТВО и пита студентите:

- Кажете ми, психиатричния термин казва ли нещо повече от простите описателни думи? Прави ли нещо друго освен да превърне човека с проблеми в пациент с болест?

Много често в терапията се задават въпроси от рода на: Има ли ми нещо? Какво ми има? Болен ли съм? От какво съм болен? Със следващите цитати искам да се опитам да помогна, доколкото това е възможно с цитати, на онези, които (често или дори постоянно) се вълнуват от подобни въпроси, да намерят отговора:

Фразата "Митът за психичната болест" означава, че такава не съществува. Научното определение за болест се отнася до телесни увреждания, които са материални - в структурата или функционирането - и необичайни/неприсъщи на тялото, като организъм. Това е класическото, Викторианско, определение за болест и то все още се използва от патолози и лекари. Мозъкът е орган, като костите, черния дроб, бъбреците и т.н., и също може да се разболее. Това е обект на неврологията. Но тъй като умът не е телесен орган, той не може да се разболее, освен в метафоричен смисъл, като например "болна икономика". С други думи, да се говори за "болен ум" е същото като да се говори за "болна икономика". Това са метафори, които казват, че дадено поведение или условия са лоши, неблагоприятни, причиняващи нещастие и др. В случая с психичната болест се срещаме с метафоричния начин на изразяване на гледната точка на говорящия относно поведението (курсив мой) на човека, към когото той прилага думата "болест".

Моите аргументи бяха сведени до това, че психичната болест е мит, чиято цел е да прикрие и, следователно, да направи по-приятно горчивото хапче на моралните конфликти в човешките отношения.

по Thomas Szasz, The Myth of Mental Illness

Какво тогава е психотерапия и кой може да е психотерапевт?

Позитивна психология и психотерапияПсихотерапията е научен метод за психично въздействие с терапевтична цел, най-често посредством думи или ролеви игри. Познанията и уменията за това се придобиват през дълъг период на професионално обучение, който включва не само теоретична и практическа подготовка, но и упорит труд от страна на самия психотерапевт върху собствената му личност. Психотерапията е строго специфична дейност, а връзката психотерапевт-клиент, която се осъществява в ясно определени рамки и граници, коренно се различава от всички останали видове междучовешки отношения.

Всеки психотерапевт преминава специално обучение за придобиване на такива умения след като е преминал основното си обучение по медицина или психология. Неговата работа е свързана именно с обикновените хора и обичайните им психични трудности (проблеми), които не са резултат от органично (мозъчно) заболяване. Тъкмо такива са голяма част от психичните състояния на нормалните хора.

Психотерапията е за нормалните хора! Когато това бъде разбрано, ще стане значително по-ясно, защо на Запад почти всеки има личен психотерапевт.

От досега казаното става ясно, че има четири различни възможности за подготовката на един специалист. Те са: психиатър, психиатър-психотерапевт, психолог, психолог-психотерапевт.

За какво служи психотерапията?

Позитивна психология и психотерапияПсихотерапията е начин за повишаване на самопознанието и улесняване на усъвършенстването. Тя е един инструмент за изследване на нашата собствена душевност и потребности. Тя позволява да се предотврати появата на психопатология.

Именно стремежът към психична хигиена е причината, хората в развитите общества масово да ползват услугите на психотерапевт. Те затова са и развити, защото не от вчера ползват такива услуги.

Когато дребните, ежедневни проблеми бъдат своевременно преодолени или предотвратени, не се създават условия за тяхното натрупване в психиката. По този начин се гарантира и отстраняването на предпоставките за бъдеща поява на евентуални по-сериозни психични разстройства.

Психотерапията помага на нормалния човек да се справя по-добре в ежедневното си функциониране в условията на все по нарастващ стрес. С нейна помощ всеки нормален човек може да увеличи директното си влияние върху ежедневието си и да променя начина, по който се случват събитията в него. Това включва въздействие върху отношенията в семейството, работата, любовта, общуването, социалните контакти, емоциите, навиците по посока на баланса и хармонизирането им. Посредством психотерапията човек получава възможност да моделира живота си така, че да се чувства по-пълноценен.

Различните методи на психотерапия постигат това по различен начин и в различна степен обхващат целостта и многообразието на човешката психика. Но те съществуват, защото всеки е малко или много уникален е всеки има нужда от нещо, което е най-близко до него. Ако всички бяха еднакви, щеше да има една психотерапия.

Изводи

Позитивна психология и психотерапияЗаради подобни митове за психотерапията, обръщането към психотерапевт се определя или като глезотия, или като черна точка в биографията, или дори като нещо срамно.

Тези и други подобни митове провокират у част от хората прояви на недоверие към психотерапията и към нейното отричане, чието олицетворение е задавания откровено риторично въпрос: „Защо трябва да плащам на психотерапевт, след като мога да пийна една-две чашки и да си излея душата на някой роднина или приятел?". Схващането, че резултатът от това действие и от провеждането на психотерапия ще е един и същ е дълбоко погрешно. На добрия специалист то разкрива корените на вътрешните психични противоречия на този, който го споделя.

Освен това, като изключим, че близките, роднините или дори приятелите понякога са част от проблема, психотерапията не е обливане със съвети, придружено от другарска почерпка.

Ако все още вярвате в тук посочените митове, значи психотерапията наистина не е за Вас. Обратно, ако мнението Ви за психотерапията първоначално е било негативно, а сега е поне неутрално, значи Вие сте от онези обикновени хора, които просто не са имали достатъчно информация. Ако сте от хората, които не са научили нищо ново от казаното дотук, значи познанията Ви по този въпрос са сериозни и Вие сте от хората, които се отнасят сериозно към себе си.

източник: Психотерапия онлайн; автор: Владимир Банов

Позитивна психология и психотерапияНие, специалистите от Боуен център, чрез Позитивна психология и психотерапия възстановяваме психичния ви баланс, като ви освобождаваме от бремето на негативните мисли и емоции, за да се стабилизира психиката ви в състояние, такова че да функционира по най-оптималния за вас начин. Още след първите ни срещи, вие ще усетите положителната промяна в себе си: ще имате по-добро самочувствие, и ще започнете да постигате целите си с лекота и увереност, ще се радвате на нови успехи и ще придобиете контрол над живота си, ще спре да ви тежи реалността в България, защото ще осъзнаете, че всичко зависи от вас и вашите нагласи.

За да ускорим резултатите и с цел да се избегне медикаментозно лечение, съчетаваме Психотерапията с Боуен терапия, доказана холистична методика, която се прилага за възстановяване от химичен и хормонален дисбаланс. Съчетаването на двата метода на терапии позволява още по-голямо прецизиране на лечението и гарантира успеха му (това е особено важно при лечението на хронични и „труднолечими и нелечими“ заболявания).

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: Как Позитивната психотерапия и Боуен терапията могат да помогнат във вашият конкретен случай и защо Позитивната психология и Боуен техниката са толкова успешни в лечението на много сложни състояния и редица психични проблеми? - се свържете се с Ина Антонова - Позитивен психолог и психотерапевт, специалист в лечението с "Цветята на Д-р Бах" и дългогодишен член на „Международната асоциация по позитивна психология”, или използвайте Формата за запитвания от страницата ни с КОНТАКТИ.

Позитивна психологияПозитивен психолог         Ина Антонова
и психотерапевт:................................
телефон за връзка:      +359 882 416 567
електронен адрес: ina@bowencenter.bg

Виж още:

Трябва ли да ни хлопа дъската, за да посетим психолог?
▶ Страховете ни пречат да живеем
Ефектът на Дънинг-Крюгер - глупавите са твърде глупави, за да го разберат
5-те травми, които ти пречат да бъдеш такъв какъвто си - Лиз Бурбо
Групи за взаимопомощ и подкрепа


 

ЕТИКЕТИ

ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ