ПОДСЪЗНАНИЕ ИЛИ АВТОМАТИЧНИ МИСЛИ И ЧУВСТВА?

Автоматичните негативни мисли водят до появата на отрицателни емоции, които, ако се повтарят често, могат да се превърнат в чувства и сериозно да повлияят качеството на живот.
Позитивна психология и психотерапия

АВТОМАТИЧНИ НЕГАТИВНИ МИСЛИ
АВТОМАТИЧНИ ЧУВСТВА, КОИТО ГИ СЪПРОВОЖДАТ
за загуба на работа, на близък приятел, на интимен партньор или на нещо желано
водят до поява на тъга или депресия (ако непрекъснато се повтарят)
за нараняването на друг или за
неудовлетворяване на собствените стандарти


 
водят до чувство на вина или срам (Самоосъждането е в основата на появата на вина, а страхът за загуба на уважение, КОГАТО другите разберат за извършена дадена постъпка, е в основата на появата на срам от себе си.)
за нарушаване на личните правила и пространство или за некоректно отношение (възползване)
провокират раздразнение, възмущение, гняв

 
че животът е несправедлив или не съответства на изискванията и предствата за него, често съпроводени с предписание:как ТРЯБВА да се случват нещата
провокират пасивно и трайно неудовлетворение от себе си във връзка с постигането на дадена цел (фрустрация)

 
че има някаква опасност или нещо лошо ще се случи
предизвикват тревожност (безпокойство, нервност, страх, паника)
за сравнение с другите
 
предизвикват чувство за несигурност, непълноценност или собствена неадекватност
че вниманието и любовта, които се получават, не са достатъчно
предизвикват чувство на самота (което може да бъде последвано и от други негативни емоции)
че неприятностите ще продължават или че проблемите няма да се решат
предизвикват чувство за безпомощност и отчаяние
 


Така наречените автоматични мисли (на англ. горещи когниции) се формират в резултат на ранния опит. Появата на автоматични мисли е закономерност в стресова ситуация. Тъй като по подразбиране са кратки и много често на границата на съзнаваното, автоматичните мисли трудно се регистрират. Като прибавим и факта, че тези автоматични мисли се приемат за неоспорима истина, лесно можем да разберем защо те не способстват за справянето с моментната ситуация, а поддържат напрежението у индивида.

Едни от най-често срещаните автоматични мисли са:

Позитивна психология и психотерапия
• Оправдателни обяснения за случващото се или за поведението ни в ситуацията. Например: "Аз винаги правя така."
• Доловена интонация в думите на събеседниканерядко срещана автоматична мисъл. Например: "В думите му долових сарказъм към мен."
Категоризиране на казаното или направеното от ответната страна като умишлено увреждащо. Например: "Това беше съвсем преднамерено с цел да бъда унижен."
Когнитивен шаблон – разпознаване на случващото се като вид повторение на базата на предишни подобни ситуации, но без достатъчно основания за това. Например: "Аз това съм го правила много пъти и все няма или има един и същи ефект."
• Митологизация – идеализиране на партньора или на ситуацията, при наличие на ирационални негативни емоции. Например: "Ами в тоя случай това беше най-доброто, което можеше да стане или да се направи."
• Дисхармония – разминаване между емоции, мислене и поведение. Например: "Аз го обичам, но с него се чувствам самотна." или "Аз не го обичам, но с него ми е приятно да си говорим, да излизаме, да правим секс." или "Аз го нараних, но го обичам.".
• Изисквания към себе си – в повечето случай са ненужно завишени. Например: "Аз трябва да се харесвам на всеки."
• Мисловни или образни асоциации – мисъл, дума или образ от песен, филм, разказ, случка, спомен.
• Въобразени картини.
• Аз-концепция – виждаме (възприемаме) себе си като реализация на Позитивна психология и психотерапияопределен възглед (модел), най-често нереален. Например: "Аз съм гений." или, "Аз съм слаб."
• Предразсъдъци и очаквания – много често това са единствените причини за емоционалните или здравословните проблеми. Например: очакването за безпогрешност или перфектност води след себе си неимоверно напрежение.
• Самомотивиране – почти без изключение води до "прегаряне" и невъзможност за постигане на набелязаното. Например: "Ти можеш, ти си най-добрата, ти ще победиш."
• Собствена ефективност – най-често се проявява като крайна оценка на собствените възможности в дадена ситуация да се постигне или не това, което се желае. Например: "Аз съм неспособен да намеря решение." или "Аз знам всичко."
• Догадки – имат формата на условности.
Например:
        * "Ако ....., то......"
        * "Когато ......, то ......"
        * "Щом ......., то ......"

• Прототипни реакции – решаваме да действаме без да проверим дали събеседника ни разбира или дали действията ни са съобразени с изискванията на ситуацията.
• Схематични връзки – действаме по схема: "Той тогава направи (каза) така, затова сега и аз така."
• Вътрешен диалог – това е самостоятелно коментиране на ставащото в реалността. Например: някой ни казва нещо, но ние не реагираме, а след това Позитивна психология и психотерапиявътрешно си провеждаме един въображаем диалог с този човек.
• Атрибуциране – свързване на причините за или следствията от дадено събитие със собствените очаквания. Това води до неспособност да се разграничат реалните причини и следствия от предполагаемите. Например: "Очаквах, че като са ми родители и ще правят всичко за мен. Нали родителите трябва винаги да се грижат за децата си?!"
• Поговорки – тук ще посоча най-вредната, която съм чувал в терапията: "Казвам ти дъще, сещай се снахо!"

Позитивна психология и психотерапияГрупи автоматични мисли

 

Според основната нагласа на индивидите, може да се каже, че има 4 групи автоматични мисли, които съответстват на състоянията на психичен дисбаланс:

Позитивна психология и психотерапия
1. Ами ако...

Такива автоматични мисли са характерни за тревожни, неспокойни, емоционално лабилни, с нисък праг на фрустрация, чувствителни, обидчиви, с външен фокус на контрол, склонни да се подценяват и същевременно да хиперболизират външния свят, с развито катастрофално мислене индивиди.

2. Това е тотално сгрешено (Виж другите как се справят?!, Защо все не се получава?, Колко си некадърен?! и др. п.)

Тези автоматични мисли се наблюдават най-вече при зависими индивиди с ниска самооценка, които са силно самокритични, подценяват или игнорират положителните си качества, склонни към отказване, отбягване или отричане, конформисти, с изразено чувство за вина, с трудности в общуването, които много често се сравняват с другите в негативен аспект.

3. Аз не мога (Аз никога няма да успея, Безнадеждно е, Вече е безкрайно късно, Всичко съм опитал и няма смисъл)

Подобни автоматични мисли присъстват предимно при депресивни индивиди, които често възприемат себе си като жертва, със слаба мотивация, с ниска самооценка, неудовлетворени, непоследователни.

Позитивна психология и психотерапия4. Аз трябва! (Аз съм длъжен!)

Това са автоматични мисли, които се срещат у индивиди с агресивна организация, които нерядко са неудовлетворени, мнителни, с убеденост в собствената си правота, придружена от високо самочувствие, прикриващо ниска самооценка т.е. с неадекватно чувство за собствена значимост, свръхчувствителни към критика или ирония, със стремеж за контрол и налагане, с понижена чувствителност.

Ние, специалистите от Боуен център, чрез Позитивна психология и психотерапия възстановяваме психичния ви баланс, като ви освобождаваме от бремето на негативните мисли и емоции, за да се стабилизира психиката ви в състояние, такова че да функционира по най-оптималния за вас начин. Още след първите ни срещи, вие ще усетите положителната промяна в себе си: ще имате по-добро самочувствие, и ще започнете да постигате целите си с лекота и увереност, ще се радвате на нови успехи и ще придобиете контрол над живота си, ще спре да ви тежи реалността в България, защото ще осъзнаете, че всичко зависи от вас и вашите нагласи.

Позитивна психология и психотерапияЗа да ускорим резултатите и с цел да се избегне медикаментозно лечение, съчетаваме Психотерапията с Боуен терапия, доказана холистична методика, която се прилага за възстановяване от химичен и хормонален дисбаланс. Съчетаването на двата метода на терапии позволява още по-голямо прецизиране на лечението и гарантира успеха му (това е особено важно при лечението на хронични и „труднолечими и нелечими“ заболявания).

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: Как Позитивната психотерапия и Боуен терапията могат да помогнат във вашият конкретен случай и защо Позитивната психология и Боуен техниката са толкова успешни в лечението на много сложни състояния и редица психични проблеми? - се свържете се с Ина Антонова - Позитивен психолог и психотерапевт, специалист в лечението с "Цветята на Д-р Бах" и дългогодишен член на „Международната асоциация по позитивна психология”, или използвайте Формата за запитвания от страницата ни с КОНТАКТИ.

Позитивна психологияПозитивен психолог         Ина Антонова
и психотерапевт:................................
телефон за връзка:      +359 882 416 567
електронен адрес: ina@bowencenter.bg

Виж още:

Трябва ли да ни хлопа дъската, за да посетим психолог?
Каква е разликата между психотерапевт, психолог и психиатър?
▶ Страховете ни пречат да живеем
5-те травми, които ти пречат да бъдеш такъв какъвто си - Лиз Бурбо
Групи за взаимопомощ и подкрепа


 

ЕТИКЕТИ

ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ