ЕМОЦИОНАЛЕН ТРЕНИНГ

Какво е "Емоционален тренинг"?

Емоционалният тренинг е нов вид терапия, която се основава на предположението, че вие имате силата да промените своя живот чрез подобряване на емоционалните си умения. Това е нов подход към човешката природа, и прост метод за здравословен и творчески живот. Тя се фокусира върху нашите седем емоционални умения, които ни позволяват да се настроим към промените в действителността при всички взаимодействия – с нас самите, с другите и със заобикалящата ни реалност.

Емоционален тренингЕмоционалните ни умения действат като автоматичен пилот, който ни позволява да идентифицираме реалността, да създаваме връзки, да избягваме опасности и да намираме сигурност. Никой не ни учи как да използваме собствените си емоционални умения. Емоционалният тренинг ще Ви помогне да подобрите емоционалните си умения така, че да се запознаете със своя автопилот, да го настроите към ежедневните промени и да избегнете кризите.

Емоционалният тренинг не е терапия, а начин на живот, с която можете да създадете безопасно място, да подобрите своите отношения и да осъзнаете и реализирате своя потенциал.

Митовете на психоанализата и новото време ни напълниха с вярвания за "ума" или "душата" и притъпиха нашите основни емоционални умения, които ни позволяват да идентифицираме реалността и да се настроим към безкрайните промени в света около нас.

Винаги търсим сигурно място, което да ни защити от опасностите и да ни помогне да забравим вродения си страх от физическата смърт. Седемте емоционални умения са нашето естествено средство за създаване на чувство за безопасност.

ЕмоцииЕмоционалният тренинг е прост и полезен метод за подобряване на емоционалните ни качества, които ни позволяват да се справяме с промените и кризите и да създадем усещане за безопасно място. Емоционалният тренинг и практикуването на емоционалните умения ни позволяват да създадем ежедневно усещане за безопасност, да подобрим уменията си да създаваме взаимоотношения с нашите деца, партньори, колеги, с нашите приятели, та дори и със самите себе си.

Емоционалният тренинг е прост начин на живот, който ни позволява да подобрим емоционалните си качества и да осъзнаем и реализираме своя човешки потенциал. Семинарите ни не обещават незабавна промяна, а представляват дългосрочен метод за създаване на усещане за безопасност във всяко отношение.

КАКВО Е ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ?

Емоционалната интелигентност е голямото откритие на ХХ век относно разбирането безграничните възможности на човешкия мозък. Освен в умението да придобива и борави със знания, човек трябва да търси разгръщане на своя потенциал в света на емоциите.

Емоционална интелигентностЕмоционалната интелигентност е значителен скок в разбирането на човешкото поведение. Това не е мода или поредната панацея за лесен успех. Това е сериозна дисциплина, която позволява на човек да изследва нови територии от своята природа. Днес интелигентността на човека се измерва не само с IQ, а и с EQ /емоционална интелигентност/. Неговият успех и реализация се основават на цялостното му възпитание – интелектуално и емоционално.

Интелектът не е гаранция за успех в живота. Отличните оценки не са гаранция за отлични отношения с другите.

Новият коефициент за емоционалност включва 5 компонента:

- Самоосъзнаване;
- Самоконтрол;
- Самомотивация;
- Емпатия;
- Устойчивост.

Ще успеем като личности ако развием следните емоционални качества:

- разпознаване и изразяване на чувствата;
- емпатия;
- контрол на гнева;
- симпатия;
- независимост;
- способност да разрешаваме проблеми от интерперсонална гледна точка;
- способност да се адаптираме и да бъдем здрави;
- последователност;
- сърдечност;
- любезност;
- уважение.

За да стимулираме емоционалната интелигентност в нас и в близките ни, можем да започнем така:

- да създаваме нови познанства и приятелства и да ги запазваме;
- да работим в група;
- да понасяме шеги и подигравки;
- да зачитаме правата на другите;
- да се мотивираме в трудни ситуации;
- да приемаме разочарованията и да се учим от тях;
- да превъзмогваме отрицателни чувства като гняв и обида;
- да придобием високо самоуважение;
- да владеем чувствата си и да ги изразяваме по адекватен начин.

Бъдете интелигентни емоционално и емоционални интелигентно!