ДОКТОР БАХ

Преди да изгради своята система д-р Едуард Бах е бил известен лекар с преуспяваща частна практика на Харли стрийт в Лондон. На върха на медицинската си кариера, през 1930 година,  той продава кабинета и лабораторията си в Лондон и се посвещава изцяло на изучаването на различните типове личности и на търсенето на специфични лечебни растения. В продължение на пет години той успява да открие 38 цветя/растения, които да лекуват различни негативни черти и тенденции в характера – истинското ниво на пораждане на болестта, според него. Принципите на лечение чрез откритите от него цветя са много подобни на хомеопатията, с която той е бил много добре запознат и я е практикувал, но се различават от нея по отношение на формата на диагноза (не чрез физическите симптоми, а изключително въз основа на душевното състояние и настроение); простият и естествен способ на освобождаване на енергията на цветовете от тяхната материална форма и свързването й с носещото вещество;  широката достъпност на метода за много широк кръг от хора поради безвредния му механизъм на действие.

Лекарят на бъдещето... Ето какво пише д-р Бах за терапията на бъдещето:

Вместо материалистическите методи науката има нужда от методи, които се основават на истинската реалност и се управляват от същите божествени закони като собствените ни същества. Лечителското изкуство ще направи следващата крачка от чисто физическите методи за лечение на тялото към духовното и умственото лечение. Чрез възстановяването на хармонията между духа и ума лечението ще отстрани  основната причина на заболяването. Едва тогава ще позволи на физическите средства, които все пак трябва да съществуват, да допълнят лечението на тялото.

Така лекарят на бъдещето ще има две основни цели:

Първата ще бъде да обясни на пациентите си как сами да си помогнат и да им покаже фундаменталните заблуди и грешки, които могат да бъдат допуснати. Един такъв лекар трябва подробно да изучава духовните закони, управляващи човека, както и същността на човешката природа, за да разпознае факторите, предизвикали конфликта между душата и личността на пациентите…

Втората основна цел на лекаря е да предпише такива лекарства, които да помогнат на физическото тяло да събере сили и на ума да се успокои, да разшири хоризонта си и да продължи да се стреми към съвършенство, лекарства, които да върнат мира и хармонията в личността…

Не се оставяйте простотата на метода да ви спре да го използвате, защото колкото повече изследванията ни напредват, толкова повече ще ни се открива простотата на цялото сътворение.

Доктор Бах е този лекар на бъдещето. Неговото бъдеще е днешното ни настояще, а многобройното увеличаване на изследванията върху лечебните ефекти от откритите от него Цветя, е потвърждение за силата на неговия метод!