ЕНЕРГИЙНО БАЛАНСИРАНЕ

Боуен центърСистема за балансиране на физическото и енергийните тела и активиране на лечебния и възстановителен потенциал на човешкото тяло, включваща проверка на енергийното поле за смущения и намеси, възстановяване на нормалния цикличен ритъм с метод от кранио-сакракралната остеопатия и активиране и 7 основни чакри в оранизма.


 

ЕТИКЕТИ