ПСИХОТЕРАПИЯТА Е ПРОЦЕС

Психотерапията е процес, който винаги върви ръка за ръка с две сакрални думи – любов и съпричастност към страдащия човек, допълнени от едно проникновено разбиране. Тя помага за преодоляването на разнообразната гама от психични проблеми и заблуди. Нейната задача е да намали и елиминира симптомите на агресия, гняв, страх, тревожност, безнадеждност и други и да научи личността да управлява живота си.

Позитивна психология и психотерапия

Пътувайки и разгадавайки себе си с помощта на професионалист, човек се чувства пълноценен, удовлетворен, мотивиран, спокоен, изграждайки един нов поглед и мироглед към света, изпълнен с вяра и оптимизъм.

Позитивна психология и психотерапияПсихотерапията представлява грижа и лечение за психичното здраве на човека, промяна на начина на мислене и на поведението. Тя ни показва пътищата за справяне с емоционалните и психични разстройства.

По време на този процес вие ще научите причините, които са довели до състоянието ви, и по този начин ще разберете много по-добре какво и защо се случва с вас. Ще имате възможност да идентифицирате мислите, които предизвикват отрицателните ви усещания. Идеята да се запознаете с тях е изграждането на умения да ги овладявате и премахвате.

Провеждайки психотерапия вие ще имате възможност да намирате точните пътища за решаването на проблемите си, да овладеете изкуството да си поставяте реалистични цели и да ги постигате, както и да си осигурите един успешен личен живот.

Позитивна психология и психотерапияПо време на психотерапевтичните сеанси влизат в действие много и разнообразни механизми – съзнавано, несъзнавано, влияние на предисторията, цялото богатство на ситуациите в житейски план, вътрешния мир на човека, традициите – вярвания и представи, предпочитания, нагласи и навици.

Понякога се налага тълкуване, когато нещата не са ясно изразени и видими, а забулени, символизирани, спуснати в дълбините на подсъзнанието.

Психотерапията може да бъде кратък процес от няколко сесии, както и да обхваща по-дълъг период, продължаващ няколко месеца. Тя е индивидуална, фамилна и групова и нерядко е комбинация от споменатите форми, ако пациентът има желание.

Този метод на лечение се основава на доверието на страдащия човек към личността на терапевта, на връзката на взаимно разбиране, която се установява между тях и благодарение на която пациентът може да изразява проблемите си свободно, основавайки се на конфиденциалността, без да се бои от осъждане и да поставя под съмнение образа, който си е изградил за себе си.

Позитивна психология и психотерапияМетодите, които се използват в психотерапията, трябва да бъдат адаптирани към всеки индивидуален случай, тъй като тя е едно своеобразно пътуване към себе си, процес на себепознание, едно разкриване на душата – израстване и катарзис.

Психотерапията е методично прилагане на определени психологически техники за възстановяване на афективното равновесие на личността. Полето на психотерапията е много обширно, като се започне от характерологичните разстройства и неврозите и се стигне до психосоматичните заболявания и дори до психозите. Всички психотерапевтични методи (морална подкрепа, внушение, рехабилитация) основаващи се на общуването, установено между терапевта и "болния", преследват идентични цели — личностно разгръщане и по-добро интегриране на субекта в обществото. Според начина на действие се различават три големи категории психотерапии: психотерапии, основани на внушение (убеждаване, морално напътствие); психотерапии почиващи на катарзис (извикване в съзнанието на изтласкани чувства); психотерапии, позволяващи на пациента да промени личността си, като анализира дълбоките си конфликти, като интегрира в съзнанието си несъзнавани афекти и като променя своите защитни механизми.Позитивна психология и психотерапия

Методите, които се използват в психотерапията, трябва да бъдат адаптирани към всеки индивидуален случай: някои хора се нуждаят от насърчение, други – от рехабилитация или когнитивно-поведенчески подход. Следователно, преди да се предприеме лечение от този род, е необходимо точно познаване на всеки пациент. Най-добри резултати се получават с пациенти, който желаят да оздравеят, сътрудничат на лечението, желаят да разберат анализираните психологически механизми и не извличат от болестта твърде значителни печалби. При децата психотерапията почива главно върху експресивните техники като рисуване, моделиране, марионетки, игри и други.

Психотерапията подпомага лечението на:

• Депресии, тревожност, страхови и панически състояния, хипохондрия, натрапливости, клептомания, зависимости, сексуални проблеми;
• Хранителни разстройства – анорексия невроза, булимия, хиперфагия, орторексия;
• Безсъние, нарушения на паметта и концентрацията, хронична умора, стрес;
• Семейни и брачни консултации, трудности в общуването, отношения извън двойката, житейски кризи,  сексуални проблеми, ревност, изневяра, физическо и психическо насилие, справяне с промени и загуба, отношения родители – деца;

• Детско-юношески консултации и терапия – хиперактивност, заекване, проблеми в училище, агресия и автоагресия, ниска самооценка, проблеми с възпитанието, трудности в адаптацията;
Позитивна психология и психотерапия• Професионално консултиране, трудности при реализация, burnout синдром, бизнес психология;
• Техники за личностно израстване и усъвършенстване, изграждане на самоконтрол, увереност, социални и комуникативни умения, положително мислене, реална самооценка, автогенен тренинг;
• Пълна психодиагностика.

източник: www.psiholog.co

Ние, специалистите от Боуен център, чрез Позитивна психология и психотерапия възстановяваме психичния ви баланс, като ви освобождаваме от бремето на негативните мисли и емоции, за да се стабилизира психиката ви в състояние, такова че да функционира по най-оптималния за вас начин. Още след първите ни срещи, вие ще усетите положителната промяна в себе си: ще имате по-добро самочувствие, и ще започнете да постигате целите си с лекота и увереност, ще се радвате на нови успехи и ще придобиете контрол над живота си, ще спре да ви тежи реалността в България, защото ще осъзнаете, че всичко зависи от вас и вашите нагласи.

Позитивна психология и психотерапияЗа да ускорим резултатите и с цел да се избегне медикаментозно лечение, съчетаваме Психотерапията с Боуен терапия, доказана холистична методика, която се прилага за възстановяване от химичен и хормонален дисбаланс. Съчетаването на двата метода на терапии позволява още по-голямо прецизиране на лечението и гарантира успеха му (това е особено важно при лечението на хронични и „труднолечими и нелечими“ заболявания).

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: Как Позитивната психотерапия и Боуен терапията могат да помогнат във вашият конкретен случай и защо Позитивната психология и Боуен техниката са толкова успешни в лечението на много сложни състояния и редица психични проблеми? - се свържете се с Ина Антонова - Позитивен психолог и психотерапевт, специалист в лечението с "Цветята на Д-р Бах" и дългогодишен член на „Международната асоциация по позитивна психология”, или използвайте Формата за запитвания от страницата ни с КОНТАКТИ.

Позитивна психологияПозитивен психолог         Ина Антонова
и психотерапевт:................................
телефон за връзка:      +359 882 416 567
електронен адрес: ina@bowencenter.bg

Виж още:
Трябва ли да ни хлопа дъската, за да посетим психолог?
Каква е разликата между психотерапевт, психолог и психиатър?
Защо психотерапевтите ни казват онова, което вече знаем?!
5-те травми, които ти пречат да бъдеш такъв какъвто си - Лиз Бурбо
Лечение с антидепресанти - митове и реалност

Позитивна психология и психотерапия


 

ЕТИКЕТИ