3 ИНСТРУМЕНТА ЗА ПОСТИГАНЕ НА УСПЕХ

Позитивна психологияПървият от тези три инструмента е, може би, най – големият дар, който всички ние притежаваме. И това е… въображението.

Какво представлява вашето въображение? То е съвкупност от няколко неща: това е едновременно вашата интуиция, вашата представа за себе си и за нещата, които ви заобикалят, и също така вашата възможност да влияете върху тези неща, променяйки представите, които вече имате.

Ако до сега сме се подчинявали на убеждения, които са били дълбоко закодирани в нас от времето на нашето детство, когато сме попивали всяка дума и сме вярвали на всичко, което по-възрастните и авторитетни хора са ни казвали за живота, любовта, здравето, успеха, провала и всичко останало, то сега ние можем да започнем да променяме тези убеждения, осъзнавайки, че именно те са ни довели до мястото, където се намираме в този момент.

Ако ние искаме да се преместим на друго място, необходимо е да изработим за себе си нови убеждения, които след това да вграждаме в нашия подсъзнателен ум.

Позитивна психологияТака въображението е най-мощният инструмент, с който разполагаме, за да създаваме успех за себе си. Независимо от това, към какво се стремим – дали искаме да бъдем по-добри в своята професия, с която си вадим хляба, дали искаме да намерим своето предназначение в този живот, да открием нашето любимо занимание, дали искаме да постигнем успех като създатели на семейство, като съпруг, съпруга, като родители, дали се стремим към успех като хора, които се занимават с някакъв вид творчество, всички тези измерения на успеха, всички тези различни имена са само отделни маски, които успехът си слага от време на време.

Защото по същество всеки успех представлява едно и също нещо, и то е удовлетворението от това, с което се занимаваме. И още, удовлетворението от начина, по който живеем, удовлетворението от начина, по който се чувстваме.

Ето защо, необходимо е, създавайки новите си убеждения, да създадем и една нова представа за себе си. Ако вие виждате себе си като успял човек, ако можете да постигнете това чувство, да го усетите в своето тяло, то вие наистина ще постигнете успех.

Позитивна психология - Наполеон ХилНаполеон Хил казва:

''Всяко нещо, което умът може да си представи и да повярва, може да бъде постигнато.''
 

Гледайте на вашето въображение като на една магическа лаборатория, в която вие наистина може да създавате всичко, което искате да имате, да бъдете или да правите.

Знайте, че много преди нещата да се проявят във видимата, физическата реалност, те са били създадени на едно друго място. И това място е именно нашето въображение, пространството на нашите представи за едно или друго нещо. Нашата задача е да започнем осъзнато да използваме своето въображение, за да създаваме и да сътворяваме онова през, което искаме да преминем като житейски ситуации.

Осъзнаването на това, каква могъща сила притежаваме в лицето на нашето въображение, е първата ни стъпка към успеха. А въображението е първият инструмент, с който ние ще започнем да реализираме своите желания и мечти.

На първо място е необходимо да поставите в това въображение един Божествен принцип, който гласи:

„Аз съм част от Вселената.“ (някой от Вас биха предпочели дефиницията: „Аз съм част от Бога.“, въпрос на виждане и убеждения…)

За много хора е трудно да възприемат идеята за своята Божественост. Най –вече защото мислят, че по този начин биха изразили богохулство, или неуважение към тази висша сила, която е създала всичко и всички. Но ако погледнем в древните писания, Упанишадите, Библията и други духовни текстове, които говорят за Бог и за създаденото от него мироздание, ще видим, че на много места писанието ни навежда на една такава концепция, че всички ние носим тази Божествена искра в себе си – част от Вселената и всички ние сме надарени с качества и възможности, които ни помагат да проявяваме тази наша Вселенска (Божествена) същност.

Когато кажете и поставите във вашето въображение „Аз съм част от Вселената“, тогава моментално вашето въображение започва да се настройва на една друга честота и вие придобивате едно ново разбиране за това, как наистина всичко е във вашите ръце и само от вас зависи вие да решите да създавате за себе си онова, което желаете.

Поставете във вашето въображение „Аз съм част от Вселената“ или “Аз съм създаден за действие“, или „Аз нося Вселенската същност“. И това напълно ще започне да променя вашите възприятия за околния свят. Защото, когато от позицията на своята Съзидателна същност вие започнете да гледате на околния свят, вие ще гледате на него по различен начин. Вие ще виждате неща, които са сходни с тази ваша Вселенската същност.

В своето въображение може да поставите всичко онова, което вие искате да притежавате, имате и да бъдете: „Аз съм щедър.“

„Аз съм богат.“

„Аз съм щастлив.“

„Аз имам идеалния партньор.“

„Аз съм в прекрасна любовна връзка.“

„Аз имам идеалната връзка.“

„Аз съм обичан.“

Напишете своите „Аз съм” – утвърждения такива, каквито ги искате, така че те да отразяват вашите желания и започнете да ги поставяте в своето въображение.

Позитивна психологияВторият инструмент, с който всички ние можем да сътворяваме, това е нашето подсъзнание или подсъзнателният ум, както го наричат. Именно това е творческата част от нас. Когато вие започнете да осъзнавате този творчески ум и да работите с него, то тогава ще видите с колко много възможности всъщност разполагате.

Подсъзнателният ум е онази ирационална част от нас, която пази всички наши спомени, инстинкти, интуиция... Тя пази всяко нещо, което се е случило, не просто като събитие, а и като усещане, което сте имали, отношение, което сте проявили към каквото и да е. И на базата именно на тези ваши отношения, спомени, усещания, този подсъзнателен ум създава вашето настояще, а оттам и вашето бъдеще.

Поставяйки вашите „Аз съм” утвърждения в подсъзнателния ум, вие на практика задействате процеса на тяхното осъществяване. Така този процес е започнат, но това още не е достатъчно, за да бъде той осъществен. Затова ще е необходим третият инструмент, за който ще стане дума след малко.

Най-добрият начин да подредите вашия подсъзнателен ум и да поставите в него онова, което бихте искали той да реализира, е да правите това вечер преди да заспите. Навлизайки в ниво алфа, мозъчната активност се променя и довежда до творческото състояние на ума. Независимо дали сте го тренирали, дали го познавате или не, вие така или иначе го използвате. То е както да караш кола, без да е необходимо и задължително да познаваш в детайли нейното устройство.

Колко от нас познават в детайли устройството на двигателя или целия процес, благодарение на който става възможно движението на автомобила ви. Дори не се замисляте за това. Просто се качвате, палите колата, тръгвате и карате, без да сте наясно всъщност как на практика се осъществява този процес. Същото и с нашето подсъзнание, същото е и с ниво алфа. Ние го използваме постоянно, без да е необходимо да го разбираме в детайли.

И така, преди да заспите отделяйте по 5-10 минути всяка вечер, за да вграждате своите „Аз съм” утвърждения във вашия подсъзнателен ум, който ще започне да ги реализира. Защото вашият подсъзнателен ум е мостът между вас и Вселената. Това е белият лист хартия, върху който вие ще напишете своята поръчка до Вселената. Всяко нещо, което успеете съзнателно да „запишете” върху него, ще започне да се реализира. Вселената сама ще намери най-добрите начини, най-преките и най-благоприятните пътища, за да ви отведе до вашата цел. Както казахме в примера с колата, без да е необходимо вие да познавате в детайли или да се безпокоите, как протича целият този процес. Затова: Най-добре е да забравите за въпросите: „Как…?“, „Кога…?“ и „Защо…?“ – просто поръчвате и действате. Забележете: „Не чакате в бездействие!“, а следвате пътя си.

Ето така работи тази прекрасна машина – нашият подсъзнателен ум. Запечатвайте чрез едно просто, обикновено повторение в този подсъзнателен ум всяко нещо, използвайки силата на „Аз съм” – утвържденията:

„Аз съм богат.“

„Аз съм щастлив.“

„Аз съм обичан.“

„Аз съм удовлетворен.“

„Аз съм в изобилие.“

„Аз съм способен.“

Запечатвайте всичко онова, което искате за себе си и Вселената ще намери начин да ви подкрепи в действието ви.

Позитивна психологияИ третият инструмент, с който можете да постигате успех в живота си, е вашето намерение (нагласа). То всъщност много прилича на нашата мотивация, но се отличава от нея по това, че има изключително мощна действена сила. Мотивация е по-скоро на мисловно ниво, но Намерение е на действено ниво. Както казва д-р Дийпак Чопра:

''Вниманието енергизира, а намерението трансформира.''

Ние сме задействали своето внимание посредством предишните два инструмента – въображението и подсъзнателния ум, а сега е ред на намерението да трансформира тази енергия – да я превърне в реални случки, реални събития, хора, взаимоотношения и ситуации. И то ще направи това отново по начин, за който не е необходимо ние да се безпокоим. Вашето намерение задейства „мистериозните” средства, чрез които работи Вселената, за да ви достави всичко необходимо.

Използвайте тези три инструмента, за да създавате успех в живота си, а после не забравяйте да му се радвате и наслаждавате, защото само така ще получите още от същото!

Позитивна психология

източник: poznanieto.ne

Ние, специалистите от Боуен център, чрез Позитивна психология и психотерапия възстановяваме психичния ви баланс, като ви освобождаваме от бремето на негативните мисли и емоции, за да се стабилизира психиката ви в състояние, такова че да функционира по най-оптималния за вас начин. Още след първите ни срещи, вие ще усетите положителната промяна в себе си: ще имате по-добро самочувствие, и ще започнете да постигате целите си с лекота и увереност, ще се радвате на нови успехи и ще придобиете контрол над живота си, ще спре да ви тежи реалността в България, защото ще осъзнаете, че всичко зависи от вас и вашите нагласи.

За да ускорим резултатите и с цел да се избегне медикаментозно лечение, съчетаваме Психотерапията с Боуен терапия, доказана холистична методика, която се прилага за възстановяване от химичен и хормонален дисбаланс. Съчетаването на двата метода на терапии позволява още по-голямо прецизиране на лечението и гарантира успеха му (това е особено важно при лечението на хронични и „труднолечими и нелечими“ заболявания).

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: Как Позитивната психотерапия и Боуен терапията могат да помогнат във вашият конкретен случай и защо Позитивната психология и Боуен техниката са толкова успешни в лечението на много сложни състояния и редица психични проблеми? - се свържете се с Ина Антонова - Позитивен психолог и психотерапевт, специалист в лечението с "Цветята на Д-р Бах" и дългогодишен член на „Международната асоциация по позитивна психология”, или използвайте Формата за запитвания от страницата ни с КОНТАКТИ.

Позитивна психологияПозитивен психолог         Ина Антонова
и психотерапевт:................................
телефон за връзка:      +359 882 416 567
електронен адрес: ina@bowencenter.bg

Виж още:

Трябва ли да ни хлопа дъската, за да посетим психолог?
▶ Случва ли ви се да не ви се прави нищо
▶ Страховете ни пречат да живеем
Програмирай съзнанието си за щастлив живот
Burn-out - пътят на емоционалното прегаряне
Депресия или нарушения в микрофлората
Групи за взаимопомощ и подкрепа


 

ЕТИКЕТИ

ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ