КАКВО СТЕ: АГРЕСОР, ЖЕРТВА ИЛИ СПАСИТЕЛ?

У всеки човек, независимо от неговата професия или знания, съществува потребност от емоционално общуване. По-точно от общуване, което води до забележими промени в типичното емоционално състояние. Това е психологически контекст, който е в основата на желанието да получим изгода от влизането в определена роля на поведение, казват специалистите.

Позитивна психология и психотерапия

Съзнателно или не, ние, хората, играем роли всеки ден. И един от най-разпространените сценарии, в които се вписваме е т.нар. „Триъгълник на Карпман” - социален модел, наречен на името на американския психолог Стефан Карпман. Наричат го още „драматичен триъгълник” или „триъгълник на съдбата”. Това е световна „драма“, без начало и без край, в която участват всички. И в повечето случаи силно се вживяват в ролите си, без да подозират, че сценарият е отдавна написан и добре известен, особено на експертите, които изучават ролевите модели на поведение. Те самите нямат нищо против открито да признаят, че също участват в играта. Но познават правилата. Според тях всеки участник в „триъгълника” се стреми да постигне нужните му за дадения момент емоции чрез съответната роля. „Триъгълникът на Карпман” често се прилага при анализиране на отношения в малки общности като семейството например. Но напоследък намира все по-широко приложение и в установяването на проблемните точки на общуване в бизнес структури.

Нека да разпознаем трите „главни” роли в този модел и да видим накратко как се реализират на емоционално ниво.

Позитивна психология и психотерапияАгресорът

В конструкцията на „триъгълника“ Агресорът реализира потисканото си желание за доминиране и превъзходство чрез легитимно налагане на своето мнение, на своята правда. Той си намира обосновани поводи да диктува на жертвите си своите условия под формата на обвинения или ултиматум. Ако жертвата се съпротивлява, агресорът повишава емоционалното си състояние като потиска съпротивата. Това е и базовата потребност, която поддържа тази роля. Тя се храни от вътрешното чувство за непогрешимост на агресора и само интелигентната атака по тази линия е в състояние да го извади от релси.

Жертвата

 

Жертвата реализира потисканото си желание да се освободи от всякаква отговорност за своите действия и за изборите, които прави. Допълнително „жертвата“ може да се стреми да получава внимание, грижа катоПозитивна психология и психотерапия непрекъснато демонстрира на какви несправедливи страдания е подложена. Също така тази роля може да е отработване на пасивно-агресивна позиция спрямо провокации на явни агресори като по този начин отговорността за възникнал конфликт се прехвърля върху тях. Впоследствие, като компенсация за своите страдания, „жертвата” може да предяви материални или емоционални претенции към вече бившия агресор и така да се превърне в нов агресор. Специалистите предупреждават, че жертвата е фундаментална роля в „Триъгълника на Карпман“ – останалите роли може дори да отсъстват или да са виртуални. „Жертвата“ лесно преминава в „агресор” и обратно. Основната трудност при работа с нея е, че тя принципно не различава причинно-следствените връзки от своите действия, което всъщност е отговорността, от която се опитва да се измъкне. Реалният начин да се промени е да й бъдат показани възможностите да постигне емоционална удовлетвореност по различни от познатите й начини. Това означава да бъде накарана да поеме отговорност и да се чувства доволна от резултата.

Позитивна психология и психотерапияСпасителят

Той реализира в рамките на триъгълника потисканото желание да проявява агресия. Но за разлика от „агресора“, не може да си позволи да проявява открито желанията си. Вместо това използва механизъм на съпричастност към „жертвата“, като я насърчава да премине в „агресор“.  „Спасителят“ не желае да изведе „жертвата” от триъгълника в отношенията, тъй като ще загуби емоционалните изгоди от контакта с нея.

Ключът към неутрализирането на спасителя е да приеме собствената си агресия. А това става като му се разясни пагубния му принос в отношенията „жертва – агресор.”

източник: obekti.bg

Ние, специалистите от Боуен център, чрез Позитивна психология и психотерапия възстановяваме психичния ви баланс, като ви освобождаваме от бремето на негативните мисли и емоции, за да се стабилизира психиката ви в състояние, такова че да функционира по най-оптималния за вас начин. Още след първите ни срещи, вие ще усетите положителната промяна в себе си: ще имате по-добро самочувствие, и ще започнете да постигате целите си с лекота и увереност, ще се радвате на нови успехи и ще придобиете контрол над живота си, ще спре да ви тежи реалността в България, защото ще осъзнаете, че всичко зависи от вас и вашите нагласи.

Позитивна психология и психотерапияЗа да ускорим резултатите и с цел да се избегне медикаментозно лечение, съчетаваме Психотерапията с Боуен терапия, доказана холистична методика, която се прилага за възстановяване от химичен и хормонален дисбаланс. Съчетаването на двата метода на терапии позволява още по-голямо прецизиране на лечението и гарантира успеха му (това е особено важно при лечението на хронични и „труднолечими и нелечими“ заболявания).

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: Как Позитивната психотерапия и Боуен терапията могат да помогнат във вашият конкретен случай и защо Позитивната психология и Боуен техниката са толкова успешни в лечението на много сложни състояния и редица психични проблеми? - се свържете се с Ина Антонова - Позитивен психолог и психотерапевт, специалист в лечението с "Цветята на Д-р Бах" и дългогодишен член на „Международната асоциация по позитивна психология”, или използвайте Формата за запитвания от страницата ни с КОНТАКТИ.

Позитивна психологияПозитивен психолог         Ина Антонова
и психотерапевт:................................
телефон за връзка:      +359 882 416 567
електронен адрес: ina@bowencenter.bg

Виж още:

Трябва ли да ни хлопа дъската, за да посетим психолог?
Каква е разликата между психотерапевт, психолог и психиатър?
▶ Страховете ни пречат да живеем
5-те травми, които ти пречат да бъдеш такъв какъвто си - Лиз Бурбо
Групи за взаимопомощ и подкрепа


 

ЕТИКЕТИ

ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ