ПСИХОТЕРАПИЯТА - ЛЕЧЕНИЕ ИЛИ ПЪТУВАНЕ КЪМ СЕБЕ СИ!?

Позитивна психология и психотерапияПсихотерапията е двустранен процес на сътрудничество между терапевта и клиента. Терапевтът е този, който трябва да предразположи клиента, като прояви емпатия към потърсилия помощта му човек, за да получи доверието му. Терминът идва от старогръцки: ἐμπάθεια, означава съчувствие - способността на човек да съпреживява емоциите, чувствата и мислите на другите. Така изградената връзка между двамата е от основно значение за успеха на всяка терапевтична среща. Създаването на „екип“ цели качествено анализиране и преодоляване на даден проблем, в резултат на който са се получили редица подпроблеми. Тава може да са когнитивни изкривявания или пък да са задействани несъзнателни защитни механизми, които влошават качеството на живот  на клиента.

Психотерапията е пътуване към себепознанието, в компанията на опитен „екскурзовод“ - андрагог (андрагогия – педагогика за възрастни). Това общуване цели премахването у клиента на усещания като: малоценност, неудовлетвореност, тревожност, безпокойство, демотивация и подпомага изграждането на стабилност, самоувереност и вяра в собственото справяне, в бъдещето изобщо.

Позитивна психология и психотерапияПсихотерапията е лечебният път към промяна на поведението и възприемането на света. Тя ни помага да открием начините за справяне с личностни, емоционални и психични разстройства. Това пътуване цели по психоаналитичен път да се достигне до причините, довели до нежеланото и мъчително състоянието на клиента. Тези открития са базови отговори за терапевтичния процес. Терапията цели „среща“ с мислите и емоциите, които предизвикват те. „Запознанството“ с тях дава възможност те да бъдат осъзнати на рационално ниво и съзнанието да се приучи да ги отработва и внедрява в позитивен план.

Осмелявайки се да се подложите на психотерапия, ще получите възможност да се научите сами да откривате верните пътища за решаването на проблемите си. Ще овладеете способността да проявявате емпатия към самите себе си и да постигате с лекота целите си. Също - да подобрите качеството на личния, служебния и социалния си живот.

В продължение на един терапевтичен час се проявяват и задействат богата палитра от механизми – мисловни и психични съдържания - съзнавано, несъзнавано, влияние на предисторията, многообразието на ситуации в житейски план, вътрешния мир на човека, традициите – вярвания и представи, предпочитания, нагласи и навици. В светлината на конкретната проблематика и контекст те биват наблюдавани, обсъждани и тълкувани.

Продължителността на психотерапията зависи от сериозността на проблема и съпътстващите го такива. Понякога са достатъчни само няколко сесии, а в други случаи - няколко месеца. Съществуват най-различни видове психотерапия: семейна, за двойки, фамилна, групова, но най-популярна е индивидуалната. Често терапевтите комбинират различни форми, ако пациентът има такава нужда или желание.

Позитивна психология и психотерапияУспехът на психотерапевтичното лечение зависи изцяло от взаимовръзката, изградена на база доверие и разбиране. Благодарение на тях, пациентът може да изразява проблемите си свободно, разчитайки на конфиденциалност и без да се бои от осъждане на грешни „отговори“. На практика в психотерапията такива няма. Има само обсъждане на случилото се и помощ за разбирането му. Страдащият може да бъде себе си, без да изпитва съмнения, относно качествата си.

Всяка психотерапия е индивидуална и способите и методиките използвани в нея, се подбират и адаптират към всеки уникален случай. Ако приемем психотерапията като „пътуване към себе си“, процес на себепознание, разкриване на вътрешния свят, израстване и катарзис, тя ще бъде успешна.
Прилагането в психотерапията на набор от психологически техники цели възстановяването на емоционалното равновесие на личността. Проявленията, при които се прилага психотерапията са многобройни – от афективни и характерови разстройства и неврозите до психосоматични заболявания и психози. Целта на всички психотерапевтични методи (морална подкрепа, внушение, рехабилитация) е разгръщането на личността, адаптиране и интегриране на пациента в социума. Психотерапията се основава изцяло на общуването – терапевт – пациент и се различават три големи категории психотерапии, според начина им на действие:

- психотерапии, основани на внушение (убеждаване, морално напътствие);
- психотерапии, почиващи на катарзис (извикване в съзнанието на изтласкани чувства);
- психотерапии, позволяващи на пациента да промени личността си, като анализира дълбоките си конфликти, интегрира в съзнанието си несъзнавани афекти и променя своите защитни механизми.

Позитивна психология и психотерапияЗа всеки индивидуален случай се подбират набор от различни методи. Дадени пациенти се нуждаят от когнитивно-поведенческа терапия, други от насърчаване, трети - от анализ и разкриване. Затова преди да се вземе решение за вида психотерапевтично лечение, се провежда първа опознавателна среща с всеки пациент. Най-резултативните терапии са на пациенти, който желаят да оздравеят, сътрудничат на терапевта в лечението, не се страхуват да разберат анализираните психологически способи и не целят да извлекат от болестта си значителни „печалби“.

Психотерапията подпомага лечението на:

• Депресии, тревожност, страхови и панически състояния, хипохондрия, натрапливости, клептомания, зависимости, сексуални проблеми;
• Хранителни разстройства – анорексия невроза, булимия, хиперфагия, орторексия;
• Безсъние, нарушения на паметта и концентрацията, хронична умора, стрес;
• Семейни и брачни консултации, трудности в общуването, отношения извън двойката, житейски кризи,  сексуални проблеми, ревност, изневяра, физическо и психическо насилие, справяне с промени и загуба, отношения родители – деца;
• Детско-юношески консултации и терапия – хиперактивност, заекване, проблеми в училище, агресия и автоагресия, ниска самооценка, проблеми с възпитанието, трудности в адаптацията;
• Професионално консултиране, трудности при реализация, burnout синдром, бизнес психология;
• Техники за личностно израстване и усъвършенстване, изграждане на самоконтрол, увереност, социални и комуникативни умения, положително мислене, реална самооценка, автогенен тренинг.

Позитивна психология и психотерапияНие, специалистите от Боуен център, чрез Позитивна психология и психотерапия възстановяваме психичния ви баланс, като ви освобождаваме от бремето на негативните мисли и емоции, за да се стабилизира психиката ви в състояние, такова че да функционира по най-оптималния за вас начин. Още след първите ни срещи, вие ще усетите положителната промяна в себе си: ще имате по-добро самочувствие, и ще започнете да постигате целите си с лекота и увереност, ще се радвате на нови успехи и ще придобиете контрол над живота си, ще спре да ви тежи реалността в България, защото ще осъзнаете, че всичко зависи от вас и вашите нагласи.

Позитивна психология и психотерапияЗа да ускорим резултатите и с цел да се избегне медикаментозно лечение, съчетаваме Психотерапията с Боуен терапия, доказана холистична методика, която се прилага за възстановяване от химичен и хормонален дисбаланс. Съчетаването на двата метода на терапии позволява още по-голямо прецизиране на лечението и гарантира успеха му (това е особено важно при лечението на хронични и „труднолечими и нелечими“ заболявания).

Не се притеснявайте да попитате нашия терапевт: Как Позитивната психотерапия и Боуен терапията могат да помогнат във вашият конкретен случай? и Защо Позитивната психология и Боуен техниката са толкова успешни в лечението на много сложни състояния и редица психични проблеми? - свържете се с Ина Антонова - Позитивен психолог и психотерапевт, специалист в лечението с "Цветята на Д-р Бах" и дългогодишен член на „Международната асоциация по позитивна психология”, или използвайте Формата за запитвания от страницата ни с КОНТАКТИ.

Позитивна психологияПозитивен психолог         Ина Антонова
и психотерапевт:................................
телефон за връзка:      +359 882 416 567
електронен адрес: ina@bowencenter.bg

Виж още:
Трябва ли да ни хлопа дъската, за да посетим психолог?
Каква е разликата между психотерапевт, психолог и психиатър?
Защо психотерапевтите ни казват онова, което вече знаем?!
5-те травми, които ти пречат да бъдеш такъв какъвто си - Лиз Бурбо
Лечение с антидепресанти - митове и реалност

Позитивна психология и психотерапия


 

ЕТИКЕТИ

ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ