ЕФЕКТИВНОСТТА НА БОУЕН ПРИ БЕБЕШКИ КОЛИКИ

РЕЗЮМЕ

Българската "Асоциация по Боуен Терапия" преди време стартира проучване относно ефективността на Tехниката Боуен срещу бебешки колики. Нашата цел бе да определим до колко е успешна терапията при бебешки колики, както и да дадем  обяснение за случаите, при които наблюдаваме слабо или никакво подобрение.

Боуен

В проучването взеха участие 15 Боуен терапевти и общо 170 бебета. Проучването се проведе за период от една годинa: от юни 2015 до юни 2016г. На всички бебета бяха приложени Боуен сеанси веднъж на всеки 4 – 7 дни.

Бяха постигнати следните резултати: 63% с пълно възстановяване; 24% се повлияват значително добре със съвсем леки и периодични остатъчни прояви на безпокойство; 7% имат само временно подобрение; 6% имат слабо или липса на повлияване изобщо.

Обърна се специално внимание именно на тези 6% с незадоволителни резултати, като се предоставят хипотетични обяснения за липсата на ефективност при тях.

ВЪВЕДЕНИЕ

Приложението на Процедура Бебешки Боуен срещу бебешки колики е добре известно сред Боуен терапевтите по цял свят. Всички ние сме озадачени от относително бързото отшумяване  на симптомите при колики. Това проучване цели да предостави по-подробна информация относно приложението на Техниката Боуен в този аспект и да даде обяснение относно неповлияващите се случаи.

ДОКЛАД

Бебешките колики обикновено се проявяват от първите седмици след раждането до около третия месец. БоуенВ много редки случаи те могат да персистират до шестия или осмия месец. Някои педиатрични източници съобщават за случаи на наличие на колики дори до края на първата година. Обикновено бебешките колики се проявяват с остра, силна коремна болка и силни спазми на гладката стомашно-чревна мускулатура. За родителите е трудно да установят реалната причина за плача на детето, тъй като бебето не може да обясни каквo всъщност го притеснява.

Съществуват множество теории относно причините за бебешките колики, но няма конкретна и научно обоснована такава, около която експертите единодушно да се обединят. Доказано е, че причините за бебешките колики варират при различните бебета.

БоуенИзмежду най-честите обяснения са тези за незрялата храносмилателна и нервна системи на бебетата, които буквално се „учат” как да функционират. Някои храни, които кърмещите майки консумират, могат да причинят образуване на газове, подуване и коремен дискомфорт у новороденото. Те могат да бъдат допълнително обострени и от факта, че бебетата често поглъщат много въздух по време на хранене или при продължителен плач. Психо-емоционалното състояние на майката също оказва съществено влияние, особено при бебетата на кърма. Напрежение, безпокойство и други сходни негативни емоции могат лесно да се предадат на бебето и да причинят колики. Други фактори, като например приема на антибиотици, също биха могли да се вземат предвид.

През юни 2015г. Българската Асоциация по Боуен Терапия Боуен(БАБТ) започна едногодишно проучване относно ефективността на процедура Бебешки Боуен срещу бебешки колики. Петнадесет Боуен терапевти взеха участие в проучването с общо 170 бебета, в това число: 78 момчета и 92 момичета, като най-малкото бебе бе на 7 дни, а най-голямото – на 8 месеца.

Няколко фактора се взеха впредвид по време на проучването, а именно: тип раждане (Фиг. 1); тип хранене (Фиг. 2); прием на медикаменти против колики (Фиг. 3).

Резултатите бяха класифицирани по скалата от 1 до 5, както следва: 1 – няма подобрение; 2 – слабо подобрение; 3 – временно подобрение; 4 – много добро подобрение с остатъчни леки и инцидентни прояви на раздразнителност; 5 – напълно възстановяване.Боуен

Боуен процедурите се прилагаха на всеки 4 – 7 дни. Средният брой приложени Боуен сесии на бебе е 2,44. По-голямата част от бебетата, участвали в проучването имаха нужда от само 1 – 3 сесии. Някои бебета обаче (макар и по-малко от 1/5 от общия брой) имаха нужда от пет или шест сесии (Фиг. 4).

При необходимост, като допълнение към процедура Бебешки Боуен, бяха прилагани и допълнителни процедури. Най-често прилаганите от тях бяха: ДБО 3, Дебело черво и Псоас.

БоуенВ резултат от прилагането на терапията Боуен се постигна: пълно възстановяване при 63% от бебетата, 24% се повлияха значително добре със съвсем леки и периодични остатъчни прояви на безпокойство (но не типичните за колики симптоми); 7% имат само временно подобрение (коликите изчезват или значително намаляват за два или три дни, след което се появяват отново); 6% с леко или липса на подобрение (Фиг. 5).

В западната медицина най-широко разпространен е конвенционалният метод чрез медикаменти. Имали сме случаи, когато резултатите и ефективността на работата ни са били поставяни под съмнение, поради паралелния прием на медикаменти против колики от някои бебета в комбинация с Боуен процедурите. Затова включването на приема на медикаменти в проучването е от изключително значение за нас като Боуен терапевти. Оказа се, че от всички бебета, които постигнаха пълно възстановяване (оценка 5), 51 са били на медикаменти, а 55 изобщо не са приемали такива. Това  без съмнение потвърждава, че Боуен терапията наистина е ефективна и далеч не е плацебо.

Сред бебетата с оценка 4, процента с прием на медикаменти е по-висок: 24 са били на медикаменти, 17 – не са приемали такива. Въпреки това, при тях симптомите не изчезват напълно, което ние обясняваме с по-големия брой бебета родени секцио в тази категория.

БоуенОт особен интерес за нас бе групата от бебета с леко или липса на повлияване (Оценка 1-2). Те формират 6% от всички изследвани бебета. Както ясно се вижда от Таблица 1, по-голямата част от тези бебета са на естествено хранене (8 от 11) или родени секцио (7 от 11). От трите бебета на изкуствено хранене, две са родени секцио. Освен това, въпреки че 7 от 11 бебета са приемали медикаменти против колики, симптомите им не са се повлияли.

Ние имаме различни хипотези за тези случаи. Очевидно е, че естественото хранене е ключов фактор при тези бебета. Това довежда до заключението, че хранителният режим на майката може да е причината за коликите на бебето. Със сигурност храната, която майката консумира, е от голямо значение за преодоляване на бебешките колите. Чрез кърмата следи от плодове, зеленчуци и други газообразуващи храни, могат да постъпят в бебешкия организъм и да предизвикат газове и/или подуване.

Друг фактор, който е добре да се има предвид, е психо-емоционалния статус на майката и обкръжението й. Трудно е бебето да е спокойно с неспокойна и нервна майка.

БоуенБебетата, родени секцио, са предразположени към по-продължителни и по-трудни за  преодоляване колики. Различни фактори допринасят за поддържането на симптомите им. Поради начина им на раждане, тези бебета не преминават през родовия канал и нямат  възможност да придобият така полезните за бебето вагинални и ректални бактерии, които впоследствие да им помагат да формират по-здравословна и по-разнообразна собствена гастро-интестинална бактериална флора.

Известно е, че пълната миелинизация на вагусния нерв завършва едва през последните две до три седмици преди раждането. Бебетата, родени секцио и особено тези, родени преди датата на термина, често страдат от липса на пълна миелинизация на вагусния нерв, водеща до по-слаба от оптималното инервация на храносмилателната система.

Може би има и други фактори, които оказват влияние на тези неповлияли се бебета, които не са взети под внимание в настоящия доклад.

Групата с оценка 3 също предоставя интересни данни. 9 от 12 бебета тук са на майчина кърма. Въпреки че 9 от 12 са на медикаменти, симптомите им не се повлияват трайно. Това още веднъж потвърждава значението на хранителния режим на майката.

БоуенЗАКЛЮЧЕНИЕ

Техниката Боуен може успешно да се прилага за лечение на бебешки колики. Няма нежелани странични реакции или противопоказания. Пълно възстановяване и значително подобрение се наблюдава при огромен брой от бебетата, участвали в проучването. Обикновено една до три сесии са достатъчни да намалят или напълно премахнат симптомите на колики.

Доказа се, че естественото хранене и кърмата значително влияят на продължителността на симптомите, що се отнася до наличие на неправилен хранителен режим или негативно емоционално състояние. Установи се още, че бебетата, родени секцио, са предразположени към по-продължителни колики и може да се нуждаят от повече Боуен процедури.

Нашите данни не показват, че приемът на медикаменти спомага за по-бързото и качествено отшумяване на бебешките колики. Ние силно препоръчваме Техниката Боуен, като основен терапевтичен метод срещу бебешки колики.

Боуен терапията може да помогне и във вашият конкретен случай, защото Боуен техниката е изключително успешна в лечението на много сложни състояния и редица заболявания. Свържете се с Димитър Парушев - Боуен терапевт, рехабилитатор и гл. секретар на Българска асоциация по Боуен терапия (БАБТ) или използвайте Формата за запитвания от страницата ни с КОНТАКТИ.

Боуен терапияБоуен терапевт:      Димитър Парушев
телефон за връзка:      +359 882 416 567
електронен адрес: dp@bowencenter.bg

Виж още:
▶ Боуен срещу бебешки колики
▶ Боуен техниката: най-доброто холистично лечение
▶ При емоционални проблеми - решението е Боуен терапия
Боуен техниката - победа над болката
Сколиоза и Боуен терапия
Стимулирайте имунната си система с Боуен терапия
Боуен стимулация на блуждаещия нерв - драстично намалява възпаленията


 

ЕТИКЕТИ

ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ