НАЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА БОУЕН ТЕХНИКА ПРИ АСТМА

Боуен терапияАстмата варира в широките граници на симптоми от меки до жестоки. Според сайта asthma.org.uk, в Обединеното Кралство повече от 5 милиона страдат от астма. В днещния пост е включено изследване върху ефикасността на Боуен терапията при астма на Боуен терапевта Нике Ариф, базиран в Лондон.

Национално изследване за Боуен техника при Астма
Декември 2002 – март 2004
Организирано от Нике Ариф в сътрудничество с B.T.E.R.

Цел на изследването:

Националната изследователска програма е стартирана с цел да определи ефикасността на Боуен техниката при лечение на астма. Изследването се стреми да регистрира всички промени на симптомите на доброволците за период от 12 месеца, докато получават Боуен терапия:Боуен терапия

•    Честота
•    Жестокост на пристъпите
•    Зависимост от медикаменти

Избор на кандидатите: Доброволческа група

Параметрите са определени по следния начин:

•    Доброволците трябва да са над 16-годишна възраст
•    Не трябва да са били хоспитализирани заради състоянието си
•    Трябва да са диагностицирани като страдащи от Астма от общопрактикуващ лекар или от друг болничен специалист
•    Астмата трябва да бъде главният им здравословен проблем

Боуен терапияДоброволческа група - Профил

От 24 доброволци: 16 жени, 8 мъже

Продължителност на времето от диагностицирането като страдащ от Астма:

•    1 до 5 години - 2 (8%) доброволци
•    5 до 10 години - 8 (33%) доброволци
•    10 до 15 години - 3 (13%) доброволци
•    Над 15 години - 11 (46%) доброволци

Терапевтите

Всички са сертифицирани Боуен терапевти и покриват квалификационните изисквания, определени от управляващото тяло – Европейски регистър на Боуен терапевтите (The Bowen Therapists European Register, www.bter.org, email: info@bter.org).

Боуен терапияИзследователската програма:

Програмата бе проведена в период от 12 месеца. Не е определен терапевтичен протокол, който Боуен терапевтите да следват. Боуен терапията е холистичен подход. Всеки един от доброволците е уникален по своя случай и се счита, че терапията може да бъде компрометирана, ако терапевтите трябва да следват предварително определен протокол. Всеки един от доброволците поддържаше седмичен дневник през периода от 12 месеца, като се ригистрира всяка една атака на астма в периода на изследването.

Резултати от Националното изследване за Боуен техника при Астма, при 24 участници, които завършват 12 месечната програма:

Боуен терапияВсички 24 участници имат подобрение в състоянието на Астма:

•    7 регистрират „състоянието ми се подобри драматично“
•    14 регистрират „състоянието ми се подобри значително“
•    3 регистрират „състоянието ми леко се подобри“

От тях:

•    20 (83%) обявяват намаляване на честотата на пристъпите на астма
•    18 (75%) обявяват намалване на жестокостта на атаките
•    18 (75%) обявяват, че вече използват по-малко медикаменти, отколкото преди стартирането на Боуен изследователския проект
•    14 (58%) обявяват, че реагират по-добре на медикаментите, които взимат
•    17 (71%) обявяват, че чувствителността има към реагенти е намаляла

Въпреки че само 15 от 24 доброволци използваха вкъщи уред за измерване на пиковия респираторен поток, всички 15 (100%) от тях обявяват, че резултатите от измерванията са се подобрили.

Боуен терапияДоброволиците оценяват състоянието си на астма по скала от 0 до 10.

Преди Боуен терапията резултатите са:

•    Меко – 3 (12.5%)
•    Умерено – 12 (50%)
•    Жестоко – 9 (37.5%)
След 12 месеца от Изследователката програма:
•    Меко – 18 (75%)
•    Умерено – 6 (25%)
Общ брой на атаки на Астма
Общият брой атаки на Астма показва драматично подобрение във втората част от изследователската програма:
•    Първи 6 месеца – общ брой от 84 регистрирани атаки
•    Втори 6 месеца – общ брой от 26 регистрирани атаки

Това демонстрира подобрение от 69% в броя на атаките, спрямо първия период.

Други ползи:

От 24-те доброволци, завършили програмата, 22 обявяват, че второстепенни здравословни проблеми също са се подобрили в периода на изследването, поради холистичната природа на Боуен техниката. Те включват позитивна реакция при:

Боуен терапия•    Проблеми с гърба, врата и раменете - 15 от доброволците
•    Проблеми с коленете или други стави - 4
•    Главоболие и мигрена - 3
•    Сенна хрема - 8
•    Синдром на раздразнено черво и храносмилане - 4
•    ПМС и цикъл - 2
•    Инсомния - 4
•    Тревожност, стрес и депресия - 13
•    Ниво на енергия - 8

Цитати на доброволци във връзка с допълнителните ползи:

„Подобрението на проблемите ми с коленете е изключително и не ми се налага да взимам обезболяващи, както правех през последните години.“
„Вече мога да се върна към занимания, които последната година бях напълно изоставил поради болест и страх. Една от най-големите ползи за мен е драматичното намаляване на атаките на мигрена. Атаките ме правят напълно нуфункционална за периоди от 3-4 дни. Чувствам, че съм си върнала живота обратно.“

Боуен терапияЦитати във връзка със състоянието на Астма:

„Астмата ме спираше от сериозно трениране. Вече мога да го правя!“
„Не съм очаквал Боуен да има толкова голям ефект. Природен скептик съм, но съм щастлив, че съм опроверган! Сега се чувствам много позитивно настроен и се надявам някой ден да мога да оставя инхалатора си вкъщи.“
„Преди терапията моят инхалатор беше навсякъде с мен, дори и вкъщи. Нуждаех се и от стероиден инхалатор. Сега игнорирам бронходилататора вкъщи. От стероидния не се нуждая.“
„Възстанових самоувереността си. Взимам по-малко медикаменти и не разчитам на лекарства, които да нося „за всеки случай“ в себе си, ако инхалаторът не се окаже наблизо.“
„Това лечение промени живота ми. Постоянно имах жестоки атаки, а сега рядко използвам моят Вентолин инхалатор.“
„Не бих повярвал, че моята астма може да се подобри толкова много от холистично лечение. Със сигурност ще продължа терапията.“
„Вече мога да тичам заедно с племенниците ми както преди. Не се притеснявам, че мога да получа астматичен пристъп.“
„Цялото ми усещане за благополучие се подобри значително. Преди Боуен никога не съм се чувствал на 100% и функционирах под оптималните си възможности.“
„Моят мироглед винаги е бил позитивен и възможността да се върна към нормалността е нещо прекрасно.“

Боуен терапия

Техниката Боуен

Боуен е нежна, неинвазивна терапия с ръце. Боуен третира тялото като единна, интегрирана система и затова е подходяща за всички възрасти – от новородените бебета до много възрастните, от активните хора до критично болните. Практикуващият използва палци и пръсти върху точно определени точки от тялото и прави претъркулващи движения. Използва се лек натиск, до умерен. Отличителна черта на Боуен е това, че след серия от движения, практикуващият напуска стаята за минимум две минути, за да даде възможност на тялото на пациента да отговори и да обработи извършените върху него движения.

Като следствие от резултатите, Нике Ариф от Позитивен Ум и Тяло обобщава:

„Изследването на Астма е  моят втори проект и моите благодарности и признателност са отправени към страдащите от астма доброволци и отдадените Боуен терапевти, взели участие в 12-месечната програма. Астма е много индивидуално състояние и холистичната терапия на Боуен е идеален подход към човека и неговите специфични здравни нужди.

Много съм доволен от резултатите на Националната изследователска програма, която регистрира позитивни резултати при всичките 24 доброволци, страдащи от астма. Вярвам, че много хора ще бъдат окуражени да започнат допълващи терапии за цялостно здраве и благополучие с отворен ум.

Боуен терапияДр. Клер Пикин, Уоруикшайър - общопрактикуващ лекар:

„Доволен съм, но не и изненадан да видя ползите за пациентите от Боуен техниката. Често използвам Боуен в моята практика на общопрактикуравщ лекар, главно за мускулноскелетни проблеми, но съм забелязал общо подобрение на здравето.“

„Астма е много често срещано заболяване и дори причина за смърт. Честотата й се е увеличила с приблизително 250% през последните 20 години, като последните данни сочат, че 1 дете на всеки 8 е лекувано от астма. Фактът, че такава проста, нежна, неинвазивна техника може да редуцира стресиращите симптоми на астма заслужава внимание. Резултатите от изследването са впечатляващи.“

„Астма е животозастрашаваща и е важно медикаментите да не бъдат спирани рязко. Кодът на Европейския регистър на Боуен терапевтите заявява, че терапевтът никога не трябва да съветва пациентите да променят предписаните медикаменти, без да са се консултирали със своя лекар. Лекарят с радост би намалил постепенно медикаментите, ако симптомите вследствие на времето се подобряват.“

Боуен терапияЗаключение:

Резултатите са много позитивни, което е видно и от желанието на доброволците да препоръчват Боуен техника на други страдащи от астма. Боуен подхожда към всеки, като към индивидуална интегрирана биодинамична система и не се търси изолиращо проблема лечение. Състоянието на астма има много реагенти като емоционална травма, ниво на стрес, физическо натоварване, хранителни алергени или алергени идващи от средата. Тези фактори варират, като холистичната терапия на Боуен може да се счита валидна опция за поддържането на здравето на страдащите от астма.

Това е очевидният извод при 24-те доброволци и изобилието от позитивни резултати е много окуражаващо.

Консултирайте се с нашия Боуен терапевт, за да разберете как Боуен терапията може да помогне във вашият конкретен случай и защо Боуен техниката е толкова успешна в лечението на много сложни състояния и редица заболявания? - свържете се с Димитър Парушев - Боуен терапевт, рехабилитатор и гл. секретар на Българска асоциация по Боуен терапия (БАБТ) или използвайте Формата за запитвания от страницата ни с КОНТАКТИ.

Боуен терапияБоуен терапевт:      Димитър Парушев
телефон за връзка:      +359 882 416 567
електронен адрес: dp@bowencenter.bg

Виж още:
Боуен метода активира тялото
Боуен слага край на болките при Дискова херния
Боуен терапията промени живота ми
Боуен техниката развива телесният интелект
▶ Боуен против сенна хрема / алергичен ринит
Боуен техниката предизвиква клетъчни промени
Боуен решава проблема със запек и колит
Преборете метеоризмa с боуен терапия
Забравете за инконтиненциятас боуен терапия
Боуен терапия - истини и заблуди


 

ЕТИКЕТИ

ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ